ความสำเร็จเของท่าน คือนโยบายของเรา

 

 

 

 
: เข้าสู่ระบบ :
กรุณากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ถูกต้อง
ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 

 
 
 

::ยินดีต้อนรับ ::

 

    การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management - HCM) คือ การบริหาร จัดการเพื่อสร้างคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งเป็นการรวมกิจกรรม อย่างกว้างขวางนับตั้งแต่การกำหนดและสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถดีที่สุด (talent)  การรักษาบุคลากร การพัฒนาและจูงใจให้บุคลากรแสดงศักยภาพสูงสุดของตนเอง
    องค์กรจะกระทำภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพนั้น หน่วยงาน จำเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงจัดเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงานเพราะบุคลากรเป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรบริหารอื่น ๆไม่ว่าจะเป็น เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ    ถ้าองค์กรเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ปัจจัยด้านอื่น ๆ ก็จะดีตามมา - ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์การ

    การบริหารทรัพยากรมนุษย์    เป็นการดำเนินการที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของ องค์กรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ

    บริษัท วัน ซีโร่ ไนน์ ซัคเซส จำกัด  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้ ดำเนินการให้บริการเกี่ยวกับงานบุคคลดังต่อไปนี้

- สรรหาและคัดเลือกบุคลากร   Recruitment Service 

- ปรึกษาการบริหารงานบุคคล  HR Consulting

- บริการจัดทำเงินเดือน                 Payroll Outsourcing 

- การฝึกอบรมบุคคลากร               Training

โดยมีทีมงานที่ที่มีความเชี่ยวชาญละมีประสบการณ์ด้านการบริหารแรงงานบุคคล โดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่าง ๆ ขององค์กรได้เป็นอย่างมาก ” 

 

   
 

ข่าวรับสมัครงาน::

 
  รับนักศึกษา Part Time ขายไอศรีม @ เซ็นทรัลพระราม 9,เซ็นทรัลชิดลม ค่าแรง ชั่วโมงละ 40-50 บาท... 26/08/2558
  ช่างเทคนิคประจำคอนโด/โรงพยาบาล... 26/08/2558
  Product Consultant ( พนักงานขาย )ประจำ Shop @ Paragon & Emporium... 11/08/2558
  พนักงานประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ ( TSR.)... 11/08/2558
อ่านทั้งหมด...   

::ข่าวประชาสัมพันธ์::

  ...
อ่านทั้งหมด...   
 
 

::One Zero Nine Success ::

 
   
   
   

 

แสดงทั้งหมด...
 
 

 

1091/241 3C3 อาคารCityLink ซอยเพชรบุรี 35 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  โทรศัพท์ :02-6516029 แฟกซ์ :02-6516028:::