ความสำเร็จเของท่าน คือนโยบายของเรา

 

 
 
: เข้าสู่ระบบ :
กรุณากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ถูกต้อง
ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
   
 

::เกียวกับเรา ::

 
 

 

   
 

ประวัติบริษัท

-----บริษัท วัน ซีโร่ ไนน์ ซัคเซส จำกัด เป็นบริษัท ที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามประมวล
กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบด้วยทีมบริหารงานที่มีความเชี่ยวชาญละมีประสบการณ์
ด้านทรัพยากรบุคคลร่วมกับทีมบริหารรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

วิสัยทัศน์

ความสำเร็จของท่านคือนโยบายของเรา

ทีมบริการ

----- เรามีทีมบริหารงานที่มีความเชี่ยวชาญละมีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลและพร้อม ที่จะให้บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติ และ ความสามารถตรงตามความต้องการของท่าน ตามนโยบายและ วิสัยทัศน์ของเรา “ ความสำเร็จของท่านคือนโยบายของเรา ”

 
 
 
 
 

 

 

::One Zero Nine Success ::

 
   
   
   

 

แสดงทั้งหมด...
 
 

 

1091/241 3C3 อาคารCityLink ซอยเพชรบุรี 35 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  โทรศัพท์ :02-6516029 แฟกซ์ :02-6516028:::